Oluline info

Kõik tordimeistrid peaksid olema tutvunud allolevate  artiklitega:

 

Eraelamus toidu käitlemine ja dokumendivormid

Toidu käitlemisest teatamine

Tervisekontrollist

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

Toiduseadus

Ettevõtlusvormide võrdlus

Järelvalveanalüüsideks volitatud laboratooriumid üle Eesti

Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlus