Oluline info

Kõik tordimeistrid peaksid olema tutvunud allolevate  artiklitega:   Eraelamus toidu käitlemine ja dokumendivormid Toidu käitlemisest teatamine Tervisekontrollist EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta Toiduseadus Ettevõtlusvormide võrdlus Järelvalveanalüüsideks volitatud laboratooriumid üle Eesti Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlus