Liidu eesmärgid

Meie eesmärgid:

  1. Mittetulundusühingu eesmärgiks on tordimeistrite ametlikuks tegutsemiseks vajaliku informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, esitamine ja jagamine vastavalt vajadusele;
  2. Ametlikult tegutsevate tordimeistrite kohta info väljastamine ja haldamine;
  3. Koostöö Eesti ja teiste riikide tordimeistritega;
  4. Eestis ja välismaal toimuvate tordikoolituste kohta info jagamine, koolituste korraldamine;
  5. Heategevuslike ja teiste sotsiaalselt oluliste projektide organiseerimine ja läbiviimine;